17 marca 1938 roku

17 marca 1938 roku po incydencie zbrojnym (zastrzelenie na granicy przez strażników litewskich polskiego żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza) na granicy polsko-litewskiej rząd polski wystosował 48-godzinne ultimatum,w którego konsekwencji władze Litwy,mimo wieloletniego sporu terytorialnego o Wileńszczyznę,zgodziły się na natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych z II Rzeczpospolitą. W okresie międzywojennym pomiędzy Polską a Litwą trwał stan nieustannego konfliktu,… Continue reading 17 marca 1938 roku

Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu

Ponad milionowa rzesza imigrantów z Ukrainy dotarła do nas niemal bez rozgłosu. Po prostu któregoś dnia usłyszeliśmy wszędzie ukraińską mowę, lub charakterystyczną polszczyznę ze wschodnim akcentem. Ta ukraińska kolonizacja przebiega w bardzo szybkim tempie, ponieważ jest wspierana przez polskie władze. Oficjalnie w Polsce przebywa 1,3 miliona Ukraińców. Zaledwie w ciągu dwóch lat przybyło do nas… Continue reading Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu

Czerwoni turyści, czyli gdzie po świecie rozjechali się kaci

Wielu komunistycznych oprawców uciekło za granicę. Tylko do Izraela wyjechało po marcu 1968 r. ok. tysiąc zagorzałych stalinistów. Niektórzy żyją do dziś. Trzeba ich ścigać i pokazywać ich zbrodnie. Do Szwecji Funkcjonariusze komunistycznego systemu bezprawia uciekali w różnych kierunkach. Szczególnie upodobali sobie Szwecję.Do tamtejszego soc-liberalnego raju dla zbrodniarzy wyjechał w 1969 r.

18 lutego 1386: początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej

Ten dzień powinien być co roku przypominany jako początek panowania najpotężniejszej polskiej dynastii i początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej. Tego dnia 1386 r., Władysław Jagiełło poślubił polską królową Jadwigę Andegaweńską – św. Jadwigę. Po śmierci swego ojca, króla Ludwika Węgierskiego, Jadwiga została królową Polski. Nie wiemy dokładnie, ile wtedy miała lat (11? 12?), ale była bardzo roztropna i od dziecka gruntownie… Continue reading 18 lutego 1386: początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej

Ukrainofilia podszyta rusofobią największym zagrożeniem dla Polski

Polska polityka wobec Ukrainy przypomina taką bezwarunkową miłość, niczym nie uzasadnioną, irracjonalną i zgubną. Patrzenie na sąsiada przez różowe okulary nie ma nic wspólnego z rozumem, a tym bardziej wielką polityką.Relacje polsko-ukraińskie są związkiem aranżowanym przez obcych rozgrywających własne interesy. Mamy już ukraińską grupę parlamentarną z Mironem Syczem na czele, syczącym na Polaków, bo tkwi… Continue reading Ukrainofilia podszyta rusofobią największym zagrożeniem dla Polski

Marksizm kulturowy

Marksizm kulturowy jest jedną z form idei zapoczątkowanej przez Marksa. Komunizm według towarzysza Marksa był utopią, która miała zaistnieć na świecie w wyniku walki klas, walki proletariatu i burżuazji. Tzw. marksiści kulturowi zastąpili proletariat mniejszościami a komunistyczną utopię zastąpili wieczną wojną. Przedstawiciele marksizmu kulturowego propagują i wdrażają w życiu „teorię krytyczną”. Korzenie tego typu marksizmu… Continue reading Marksizm kulturowy

Obóz koncentracyjny KL Warschau

Reichsführer SS Heinrich Himmler 16 lutego 1943 r. zażądał, by w warszawskim getcie utworzyć obóz koncentracyjny. Pisał w rozkazie do szefa Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS Oswalda Pohla: Do obozu tego zostaną przeniesieni wszyscy Żydzi mieszkający w Warszawie; praca w prywatnych zakładach jest Żydom wzbroniona. Dotychczasowe prywatne zakłady w getcie warszawskim zostaną przeniesione do obozu koncentracyjnego (przedsiębiorstwo państwowe). Cały obóz koncentracyjny w Warszawie wraz z jego zakładami i mieszkańcami… Continue reading Obóz koncentracyjny KL Warschau