Legion Dmowskiego – już czas !

Jestem  Polakiem! „Nierzadko spotykamy się ze zdaniem że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem.Jedni powiadają że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie nie o Polsce, u innych Polska zaś ustępuje miejsca – „ludzkości”. (…) Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do… Continue reading Legion Dmowskiego – już czas !

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania rzeczywistości i faktów historycznych, uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.

Narodowe Siły Zbrojne po roku 1944/45

W lipcu 1944 r. KG NSZ postanowiła zmienić dotychczasowy podział terytorialny i utworzyć dwie jednostki organizacyjne: NSZ-Zachód (dla terenów pozostających nadal pod okupacją niemiecką) i NSZ-Wschód (dla terenów zajmowanych przez wojska sowieckie), jednakże ta koncepcja nie została całkowicie zrealizowana. Inspektorem Obszaru NSZ-Wschód wyznaczono płk dypl. Wacława Świecińskiego ps. „Tuwar”, który wkrótce wyjechał do Lublina, gdzie… Continue reading Narodowe Siły Zbrojne po roku 1944/45

MSWiA finansuje polakożerczy periodyk „Chidusz”! Polakom imputują antysemityzm oraz udział w pogromie w Jedwabnem i Kielcach. PROTESTUJEMY!

Najwyższa pora byśmy uderzyli ręką w stół. Polska władza, co prawdopodobnie otrzymała w spadku po poprzednikach, finansuje polakożerczy periodyk „Chidusz”, który niemal na każdym kroku przedstawia Polaków jako zajadłych antysemitów i nazistów oraz promuje upadek obyczajów. Z pieniędzy polskich podatników, a zatem z naszych kieszeni, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansuje marksizm kulturowy, przemysł holocaustu,… Continue reading MSWiA finansuje polakożerczy periodyk „Chidusz”! Polakom imputują antysemityzm oraz udział w pogromie w Jedwabnem i Kielcach. PROTESTUJEMY!

Manipulacje propagandy lewicowej od rewolucji francuskiej do fałszów bolszewizmu i komunizmu

Lewica (radykalna lewica od jakobinów po komunistów) od paru stuleci stosuje te same formy manipulacji w propagandzie. Od Rewolucji Francuskiej 1789-1795 poprzez przewrót bolszewicki 1917 roku i rządy komunistycznego totalitaryzmu lewica odwoływała się w swych hasłach do stereotypów opartych na nienawiści i apoteozie terroru wobec wszystkich inaczej myślących. Rzeczową dyskusję opartą na faktach u lewicy… Continue reading Manipulacje propagandy lewicowej od rewolucji francuskiej do fałszów bolszewizmu i komunizmu

Udało się! Mary Wagner nie trafi do więzienia!

Pod zorganizowaną przez nas petycją w obronie Mary podpisało się w krótkim czasie ponad 31 000 osób. Wszystkie petycje, przetłumaczone na język angielski, trafiły bezpośrednio do sędziego prowadzącego sprawę. Prokurator żądał dla Mary aż 18 miesięcy więzienia. Sędzia, uwzględniając wysłane przez nas petycje, postanowił inaczej. Mary została skazana na 9 miesięcy więzienia. Na poczet tej… Continue reading Udało się! Mary Wagner nie trafi do więzienia!

Deportacje obywateli polskich do ZSRR 1940-1941

Rezultatem porozumień między ZSRR a III Rzeszą w 1939 r. był podział terytorium Polski między te dwa państwa. W latach 1939-1941 na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanych przez ZSRR, zachodziły intensywne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne. W procesie tym wielką rolę odgrywał terror, za pomocą którego starano się zniszczyć jakiekolwiek przejawy lub tylko potencjalne możliwości… Continue reading Deportacje obywateli polskich do ZSRR 1940-1941

Czas na debatę o karze śmierci, która przywraca poczucie sprawiedliwości

Powoli powraca do naszej krajowej debaty publicznej temat kary śmierci. Wszystko za sprawą brutalnego gwałtu dokonanego przez imigrantów na naszej rodaczce we włoskim Rimini i komentarza wiceministra sprawiedliwości. Głos w sprawie zabrał redaktor Łukasz Warzecha z tygodnika „Do Rzeczy”. Publicysta ubolewa, że problem kary śmierci powrócił w populistycznej formie za sprawą słów Patryka Jakiego, mimo… Continue reading Czas na debatę o karze śmierci, która przywraca poczucie sprawiedliwości