Singer, Schultz i tło historyczne Żydów-Arendarzy w Rzeczypospolitej

Isaak Baszewis Singer (1904-1991) otrzymał Nagrodę Nobla w 1978 roku za jego twórczość w języku Jiddisz i był przez wielu krytyków uważany za Szekspira w literaturze tego języka. Urodzony niedaleko Warszawy, Singer od dzieciństwa był pogrążony w kulturze i języku żydowskim, (po angielsku Yiddish) do tego stopnia, że prawie zupełnie nie znał języka polskiego do… Continue reading Singer, Schultz i tło historyczne Żydów-Arendarzy w Rzeczypospolitej

Erdoğan ostrzega – wkrótce nie będziecie w Europie bezpieczni

Erdoğan wie dobrze co mówi, bo to on otwiera i zamyka śluzę przez którą spływają fale islamskich najeźdźców. Nie emigrantów ale najeźdźców właśnie. A my siedzimy i słuchamy jak na tureckim kazaniu*. * – siedzieć jak na tureckim kazaniu – nie rozumieć nic z toczącej się rozmowy, nie wiedzieć, o czym mowa Jak jest teraz wiecie,… Continue reading Erdoğan ostrzega – wkrótce nie będziecie w Europie bezpieczni

17 marca 1938 roku

17 marca 1938 roku po incydencie zbrojnym (zastrzelenie na granicy przez strażników litewskich polskiego żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza) na granicy polsko-litewskiej rząd polski wystosował 48-godzinne ultimatum,w którego konsekwencji władze Litwy,mimo wieloletniego sporu terytorialnego o Wileńszczyznę,zgodziły się na natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych z II Rzeczpospolitą. W okresie międzywojennym pomiędzy Polską a Litwą trwał stan nieustannego konfliktu,… Continue reading 17 marca 1938 roku

Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu

Ponad milionowa rzesza imigrantów z Ukrainy dotarła do nas niemal bez rozgłosu. Po prostu któregoś dnia usłyszeliśmy wszędzie ukraińską mowę, lub charakterystyczną polszczyznę ze wschodnim akcentem. Ta ukraińska kolonizacja przebiega w bardzo szybkim tempie, ponieważ jest wspierana przez polskie władze. Oficjalnie w Polsce przebywa 1,3 miliona Ukraińców. Zaledwie w ciągu dwóch lat przybyło do nas… Continue reading Ukrainizacja Polski postępuje prawie w takim samym tempie jak islamizacja zachodu

Czerwoni turyści, czyli gdzie po świecie rozjechali się kaci

Wielu komunistycznych oprawców uciekło za granicę. Tylko do Izraela wyjechało po marcu 1968 r. ok. tysiąc zagorzałych stalinistów. Niektórzy żyją do dziś. Trzeba ich ścigać i pokazywać ich zbrodnie. Do Szwecji Funkcjonariusze komunistycznego systemu bezprawia uciekali w różnych kierunkach. Szczególnie upodobali sobie Szwecję.Do tamtejszego soc-liberalnego raju dla zbrodniarzy wyjechał w 1969 r.

18 lutego 1386: początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej

Ten dzień powinien być co roku przypominany jako początek panowania najpotężniejszej polskiej dynastii i początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej. Tego dnia 1386 r., Władysław Jagiełło poślubił polską królową Jadwigę Andegaweńską – św. Jadwigę. Po śmierci swego ojca, króla Ludwika Węgierskiego, Jadwiga została królową Polski. Nie wiemy dokładnie, ile wtedy miała lat (11? 12?), ale była bardzo roztropna i od dziecka gruntownie… Continue reading 18 lutego 1386: początek najszczęśliwszego okresu w dziejach Rzeczypospolitej